Målsætning

Sammen med de unge, arbejdes der med at få selvindsigt, selvaccept, og selvkontrol. At kunne tage ansvar for sig selv, og kunne træffe kvalificerede valg.

Hverdagen

Hverdagen for de unge på Havhøj er præget af en overskuelig struktur med faste rutiner, pligter, stilletime og muligheder for valg af forskellige aktiviteter.

Fysiske Rammer

Vi har smukke fysiske rammer. Tilsynet roser dem for at understøtte beboernes udvikling, og fremhæver herunder vores botræningshus til unge.

Paragraf 66, paragraf 107, paragraf 76

Opholdsstedet og -botilbuddet Havhøj / v. Lene Buus Pedersen startede op i 1996 og er beliggende Havhøjvej 10, 9640 Farsø. Havhøj er regodkendt af Socialcenter Nord i foråret 2015 til i alt 8 pladser, jf. SEL § 66, § 76 og § 107 – og med rigtig gode konklusioner. Målgruppen er børn, unge og voksne i alderen 12-25 år.

Havhøj er et lille trygt sted som har mange m2 og aktivitetsmuligheder, samt et botræningshus. Havhøj har 3 PAS konsulenter og laver PAS test. Inden for det første år i anbringelsen er der mulighed for en udredning, hvis der er behov.

Havhøj har ved ansættelser fokus på mangfoldighed for bedst muligt at kan tilgodese beboernes forskellighed. F.eks. har vi en uddannet kropterapeut, en idrætsunderviser og flere har en håndværksmæssig uddannelse. Ligeledes er der stor fokus på kvalitetssikring i vores pædagogiske arbejde via vores fokus på evaluering, dokumentation, efteruddannelse, videndeling, sparring og supervision.