20 42 22 44 [email protected]

Opholdsstedet og Botilbuddet

Velkommen til Havhøj.

Havhøjs målsætning er at medvirke til at udvikle borgernes mentale, emotionelle, sociale og praktiske kompetencer med henblik på at opnå selvstændighed.

Paragraf 66, paragraf 107, paragraf 76

Opholdsstedet og botilbuddet Havhøj er godkendt til i alt 9 pladser.

De 8 pladser er godkendt efter lov om social service § 66, stk. 1 nr. 6 og kan anvendes fleksibelt efter § 107. En af § 66, stk. 1 nr. 6 pladserne kan anvendes som aflastning efter §52. Tilbuddet har yderligere en plads, der er godkendt som udslusningslejlighed efter lov om social service §107.

Tilbuddet henvender sig til borgere mellem 12 – 25 år med omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser og seksuelt overgreb.

Ledige pladser

Kontaktoplysninger:

Opholdsstedet og botilbuddet Havhøj

v/ René Buus Pedersen

Havhøjvej 10, Strandby

9640 Farsø

Tlf.: 2042 2244

E-mail: [email protected] og [email protected]

CVR nr.: 2971 1828

Paragraf 66, paragraf 107, paragraf 76

 

Opholdsstedet og botilbuddet Havhøj v. René Buus Pedersen startede op i 1996 og er beliggende Havhøjvej 10, 9640 Farsø. Havhøj er regodkendt af Socialcenter Nord i foråret 2015 til i alt 8 pladser, jf. SEL § 66, § 76 og § 107 – og med rigtig gode konklusioner. Målgruppen er børn, unge og voksne i alderen 12-25 år.

Havhøj er et lille trygt sted som har mange m2 og aktivitetsmuligheder, samt et botræningshus. Havhøj har 3 PAS konsulenter og laver PAS test. Inden for det første år i anbringelsen er der mulighed for en udredning, hvis der er behov.

Havhøj har ved ansættelser fokus på mangfoldighed for bedst muligt at kan tilgodese beboernes forskellighed. F.eks. har vi en uddannet kropterapeut, en idrætsunderviser og flere har en håndværksmæssig uddannelse. Ligeledes er der stor fokus på kvalitetssikring i vores pædagogiske arbejde via vores fokus på evaluering, dokumentation, efteruddannelse, videndeling, sparring og supervision.