+ 45 9863 3100 [email protected]

Opholdsstedet & Botilbuddet

Havhøj

Opholdsstedet & Botilbuddet

Havhøj

Paragraf 66

Ledig plads

Paragraf 107

Ledig plads

Paragraf 76

Ledig plads

Havhøjs målsætning

 

Velkommen til Havhøj.

Havhøjs målsætning er at medvirke til at udvikle borgernes mentale, emotionelle, sociale og praktiske kompetencer med henblik på at opnå selvstændighed.

Havhøjs målsætning

 

Velkommen til Havhøj.

Havhøjs målsætning er at medvirke til at udvikle borgernes mentale, emotionelle, sociale og praktiske kompetencer med henblik på at opnå selvstændighed.

Målgruppebeskrivelse

Opholdsstedet & botilbuddet Havhøj er godkendt til i alt 9 pladser.

De 8 pladser er godkendt efter lov om social service § 66, stk. 1 nr. 6 og kan anvendes fleksibelt efter § 107. En af § 66, stk. 1 nr. 6 pladserne kan anvendes som aflastning efter §52. Tilbuddet har yderligere en plads, der er godkendt som udslusningslejlighed efter lov om social service §107.

Tilbuddet henvender sig til borgere mellem 12 – 25 år med omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser og seksuelt overgreb.