+45 20 42 22 44 [email protected]

Regodkendelses besøg den 12-03-2015

Samlet konklusion.Det er socialtilsynets samlede vurdering, at opholdssted og bo -tilbuddet Havhøj er et velfungerende tilbud. Det vurderes, at ledelsen og personalet er kvalificeret og der anvendes relevante tilgange og metoder afstemt og tilpasset målgruppen. Det er...