+ 45 9863 3100 [email protected]

Dokumentation og evaluering

På Havhøj har vi fokus på, om vores pædagogiske indsats virker. Derfor sætter vi operationelle (målbare) mål, vi evaluerer løbende og systematisk, og vi laver skriftlighed og dokumentation på området.

Havhøj måler og dokumenterer indsatsen på flere måder og i flere fora:

 • På personalemøder, beboerkonferencer og på de halvårlige statusmøder med anbringende myndighed, hvor beboeren helt eller delvist er med i det omfang, han/hun formår, evaluerer vi løbende vores indsats.
 • Kontaktpædagogen afholder en samtale med beboeren mindst én gang om ugen. Havhøjs leder tilbyder alle beboere en individuel samtale en gang om ugen. Hver anden gang tager samtalerne bl.a. afsæt fra referatet fra personalemødet og hvert halve år fra referatet fra beboerkonferencen og løbende fra beboerens statusrapport. Formål og indhold for samtalerne er beskrevet.
  • Minimum én gang om året gennemgår en leder skemaet ”Ungeevaluering” med beboerne en for en. Der er både et pædagogisk og trivselsmæssigt fokus i forhold til beboerne og et personalemæssigt fokus i og med, at det også er personalets indsats, herunder relationen mellem de voksne og beboerne, der evalueres. Beboerne, der kan, har før mødet forberedt sig ved at udfylde skemaet. Dette skema har vi i øvrigt, med løbende revideringer, brugt siden 2001.

   

  • Vi har i 2014 besluttet at iværksætte evaluering af vores indsats ved afslutningen af hver beboers ophold på Havhøj og som en opfølgning ca. et år efter opholdet. Sidstnævnte for at måle langtidseffekten. Evalueringerne gennemføres ud fra dertil udarbejdede skemaer.
   • Vi udarbejder en statusrapport vedr. den enkelte beboer hvert halve år, typisk op til et statusmøde. Inden der udarbejdes en ny eller revideret udgave af en beboers statusrapport, udfylder beboeren sammen med kontaktpersonen skemaet ”Ressourcer og udviklingspotentialer”, og ”funktionsniveau skema” evt. udfylder beboeren først alene skemaet. Den løbende udfyldelse og registrering af disse skemaer viser tydeligt graden af udvikling for beboeren på udvalgte områder.

   • Vi bruger desuden systemet PAS (Pædagogisk Analyse System), som også kan dokumentere udviklingen for beboeren på flere områder.