20 42 22 44 [email protected]

Evaluering / Dokumentation

Sådan gør vi

På Havhøj har vi fokus på, om vores pædagogiske indsat virker. Derfor sætter vi operationelle (målbare) mål, vi evaluerer løbende og systematisk, og vi laver skriftlighed og dokumentation på området.

Havhøj måler og dokumenterer indsatsen på flere måder og i flere fora:

  • På personalemøderbørn- og ungekonferencer og på de halvårlige statusmøder med anbringende myndighed, hvor den unge helt eller delvist er med i det omfang, hun formår, evaluerer vi løbende vores indsats.
  • Både kontaktpersonen og en fra ledelsen har en samtale med den unge én gang om ugen. Hver anden gang tager samtalen bl.a. afsæt fra referatet fra personalemødet og hvert halve år fra referatet fra børn- og ungekonferencen og løbende fra den unges udviklingsplan. Formål og indhold for samtalerne er beskrevet.
  • Minimum én gang om året gennemgår en leder skemaet ”Ungeevaluering” med de unge en for en. Der er både et pædagogisk og trivselsmæssigt fokus i forhold til de unge og et personalemæssigt fokus i og med, at det også er personalets indsats, herunder relationen mellem de voksne og de unge, der evalueres. De unge, der kan, har før mødet forberedt sig ved at udfylde skemaet. Dette skema har vi i øvrigt, med løbende revideringer, brugt siden 2001.
  • Vi har i 2014 besluttet at iværksætte evaluering af vores indsats ved afslutningen af hver ungs ophold på Havhøj og som en opfølgning ca. et år efter opholdet. Sidstnævnte for at måle langtidseffekten. Evalueringerne gennemføres ud fra dertil udarbejdede skemaer.
  • Inden der udarbejdes en ny eller revideret udgave af en ungs udviklingsplan udfylder den unge sammen med kontaktpersonen skemaet ”Ressourcer og udviklingspotentialer”, evt. udfylder den unge først alene skemaet. Den løbende udfyldelse og registrering af dette skema viser tydeligt graden af udvikling for den unge på udvalgte områder.
  • Vi bruger endvidere systemet PAS (Pædagogisk Analyse System), som også kan dokumentere udviklingen for den unge på flere områder.