20 42 22 44 [email protected]

Formål

Formålet med det socialpædagogiske opholdssted Havhøj er at udvikle de unges mentale, emotionelle, sociale og praktiske kompetencer med henblik på at kunne tage vare på deres eget liv. Vi tilstræber, at de opnår et så selvstændigt liv som muligt, og at de oplever, at de har værdi – både i egne og i andres øjne.

Dette formål søges opnået gennem en målrettet socialpædagogisk helhedsindsats, som løbende justeres i forhold til hver enkelt ungs udvikling.