20 42 22 44 [email protected]

Historie

Lene og Knud Buus Pedersen startede Havhøj op den 1. november 1996 og blev godkendt som et §142 opholdssted og senere med §76 efterværn. Da der fra Kommunernes side blev efterspurgt § 107 pladser fik Havhøj en sådan godkendelse, samt en godkendelse til 25 år. Aldersmæssigt tænkes der specielt på Botræning i botræningshuset. De ældste unge har været 20/21 år.

Lene og Knud havde fælles ledelse indtil 2006, hvor René Buus Pedersen gik ind i fælles ledelse med Lene.

Målet har været at tage det bedste med fra mange års erfaring som plejefamilier. Derfor har kontaktpædagogrollen også igennem alle årene haft høj prioritet i det pædagogiske behandlingsarbejde. Vi tilstræber at skabe familiære rammer. Et af målene har været, at der skulle være få elever på stedet, da erfaringen viser, at det er det vores målgruppe har brug for. Indtil juli 2015 har vi haft en godkendelse til 7 elever, som nu er 8. Siden 1996 har vi haft mange år, hvor vi har haft en bevilliget overbelægning, senest i 2014.

Vi har ligeledes igennem alle årene vægtet højt, at børnene/de unge har mødt så få ’hoveder’, så få medarbejder som muligt. Det vil sige, at vi forsøger at tage over for hinanden og kun bruge så få vikarer som muligt.

Formålet med Havhøj har altid været at udvikle børnene/de unges mentale, emotionelle, sociale og praktiske kompetencer med henblik på at de bedst muligt kunne tage vare på deres eget liv, og dermed få et så selvstændigt liv som muligt, hvor de oplever, at de har værdi – både i egne og i andres øjne.
Målet har været, at Havhøj skulle være et godt udviklingssted med trivsel for alle, børnene/de unge, medarbejdere/ ledelse, og der er igennem alle årene blevet brugt mange ressourcer på at kvalitetssikre Havhøjs faglige indsats med f.eks. undervisning, supervision af psykiater, psykolog og udviklingskonsulent etc. Der har igennem alle årene også været et godt samarbejde med vores pædagogiske tilsyn, som vi også forsøger at få mest mulig læring ud af. Som der bl.a. er stor mulighed for med den nye Kvalitetsmodel, der nu bruges i forbindelse med hele regodkendelsesprocessen og de uanmeldte tilsynsbesøg/tilsynsbesøg.

Vi har igennem alle årene prioriteret, at bruge Havhøjs mangfoldighed i de fysiske rammer inde og ude maksimalt som pædagogisk middel til at skabe udvikling og trivsel. Det gælder såvel værksteder, haven, botræningshuset, motionsrummet og massagerummet etc.
De fysiske rum er igennem årene blevet udvidet efter behov f.eks. ved at indrette et hus i den store have til et botræningshus, motionsrum, et ekstra værksted, massagerum, ekstra elevværelse etc. Æstetikken har været i højsædet med f.eks. gode farvevalg inde og ude, at der er ryddeligt, vedligeholdt etc.

Havhøj har altid haft en rimelig bred målgruppe, og det har fungeret fint. Dels arbejder vi meget individuelt, og dels oplever vi det ikke som en fordel at have mange børn og unge med samme problemstillinger. Ved visitationer har Havhøj igennem årene sagt fra i forhold til unge, som hørte ind under vores målgruppe, men som vi ikke aktuelt syntes var en god anbringelse i forhold til vores aktuelle elevgruppe eller en enkel indskrevet elev.
Vi har specielt arbejdet med børn og unge med forstyrrelser omkring spisning, opmærksomhed, tilknytning og personlighed og børn og unge udsat for omsorgssvigt og / eller seksuelle overgreb mellem 12 og 23 å