+ 45 9863 3100 [email protected]

Husregler

Husorden for Opholdsstedet & Botilbuddet Havhøj

§ 1. Opholdsstedet & Botilbuddet Havhøj skal være et trygt og rart sted for alle beboere, personale og gæster. Husordenen beskriver retningslinjer for den fælles dagligdag på Opholdsstedet & Botilbuddet Havhøj. Retningslinjerne gælder alle beboere, personale og gæster. Husordenen har til formål at sikre trivsel i hverdagen og opretholde almindelig ro og orden.

§ 2. Husordenen hænger på den fælles opslagstavle, så den er synlig for alle.

§ 3. Der er beboermøde hver anden måned og efter behov, hvor beboere og personale drøfter aktuelle spørgsmål på Opholdsstedet & Botilbuddet Havhøj. Referat bliver efterfølgende hængt op på den fælles opslagstavle og journaliseret i dagbogssystemet.

§ 4. Det er vigtigt, at alle kender husordenen. Husordenen skal gennemgås med og udleveres til beboere og deres pårørende ved indflytning.

§ 5. Rygning må ikke finde sted på fællesarealerne. Rygning foregår ude/eller under halvtaget alene på det afmærkede område (se rygepolitikken fra 2012)

§ 6. Der må ikke nydes alkohol på Havhøj, kun ved særlige lejligheder ex fælles julefrokost og altid efter en individuel vurdering.

§ 7. Der må ikke bruges euforiserende stoffer.

§ 8. Der skal være ro på fællesarealerne fra kl. 22.00. Fjernsynet slukkes kl. 21.50 i hverdagen og kl. 23.50 fredag og lørdag. Der slukkes for computerne kl. 21.30 i hverdagen og 23.30 fredag og lørdag. Havhøjs internettet slukkes til natten. Sengetider/på værelserne hverdage kl. 22.00, fredag og lørdag kl. 24.00 – der kan være individuelle aftaler, som er skrevet i aftaler/strukturskema for beboerne.

§ 9. Weekendaftaler og fester aftales med kontaktpædagogen.

§ 10. Havhøj skal altid vide, hvor beboeren opholder sig og sammen med hvem

§ 11. Beboeren skal som hovedregel benytte offentlige transportmidler i det omfang der er forbindelse, evt. cykle.

§ 12. Musik, fjernsyn og computere på værelserne må ikke genere andre i fællesrum/andres værelser, evt. kan den enkelte beboer bruge høretelefoner

§ 13. Havhøj fraråder, at beboerne låner noget af hinanden. Hvis en beboer låner noget af Havhøj, noteres det i ”låne bogen” på kontoret.

§ 14. Hver beboer har et individuelt strukturskema, som er lavet i samarbejde med beboeren ud fra behov.

§ 15. Det er kun beboeren, som har maddag, der må opholde sig i køkkenet i den tid der laves mad, evt. kan andet aftales, hvis personalet skønner det. Aftensmaden indtages i fællesskab. Der kan være individuelle aftaler.

§ 16. Mandag og torsdag gøres badeværelser rene efter den turnusordning som står i kalenderen på kontoret og på opslagstavlen i køkkenet, inden kl.18.00. Torsdag er der værelsesrengøring og bil rengøring inden kl.18.00. Tirsdag er der fællesrengøring af hele huset. Alle værelser skal være ryddelige og godkendes dagligt om morgenen.

§ 17. Det forventes at alle unge og personale passer på Havhøj, som deres sted.

§ 18. Beboerne skal tage hensyn til og udvise respekt overfor hinanden. Hvis nogen bliver kede af det, skal man bede personalet om hjælp.

§ 19. Beboerne skal så vidt muligt sørge for at holde fællesarealerne ryddelige, f.eks. ved hver aften at tage deres egne ting med tilbage til deres værelse, ex vasketøj fra vaskerummet.

§ 20. Hvis man udenfor fælles måltider, ønsker at benyttet køkkenet, skal man rydde op efter sig selv. Derudover skal man aflevere service tilbage til køkkenet hver dag senest inden sengetid, hvis man har fået lov til at spise på værelset.