20 42 22 44 [email protected]

Hverdagen

En god dag på Havhøj starter med medarbejdernes forberedelse – ikke mindst den mentale forberedelse. Medarbejderne ved, at de er de vigtigste brikker, for at få Havhøj’s kerneværdier frem i praksis.
Fra morgenstunden er der tid til, at medarbejderne og de unge når hinanden. De unge mærker, at der er plads og tid til kontakt, når de har brug for det – og plads til at være i fred, når de har brug for det.
Den voksne stiller sig ind til de unge – stiller sig ydmygt an – og forsøger at være der, når den unge er åben for samtale og støtte.

Den enkelte unge kan få hjælp til at komme op, men målet er, at den enkelte får lært selv at stå op om morgenen. Medarbejderne tilbyder nærværd og opfordrer de unge til at spise morgenmad, og har klaret madpakkerne, (sådan som de unge hver især ønsker dem.)
De fleste dage er de unge ude af huset i dagtimerne – i skole, i praktik, under uddannelse, eller på arbejde.

Om eftermiddagen kommer den enkelte unge hjem til opmærksomme voksne, som er interesseret i at vide, hvordan dagen har været.
Eftermiddagen er en blanding af tilrettelagte pligter, opgaver og fritid.

Pligter er især huslige pligter – f.eks. at holde sit værelse, rengøring af fællesarealer og deltage i madlavning på skift.
Der er stilletime hver dag – eller for dem, der ikke magter roen – en form for aktivitet på værelset, eventuelt sammen med en voksen, hvor de unge laver lektier, kan få lektiehjælp og en snak med en voksen, tage en lur, høre musik, eller på anden måde have en rolig stund. Den unge kan evt. også gå en tur. Der tilbydes også lektiecafe.

Havhøjs ydre rammer giver rig mulighed for fysisk udfoldelse. Her kan bl.a. næves vores motionsrum, bordtennis, træ/metal og kreative værksteder, computerrum med storskærm, beachvolleybane, som også kan bruges til petanque, gokart, fodbold, trampolin, bålplads og forskellige spil på græsplæne/fodboldbane. I hverdagen bruges der også brætspil, kortspil og wii-spil, playstation og air-hockey til hyggeligt socialt samvær.
Havhøj vægter motion og fysisk udfoldelser højt og har en medarbejder, der er uddannet inden for idræt.
Der er en stor have, samt frugt- og køkkenhave. På Havhøj er der også altid gang i praktiske projekter, som de unge kan deltage i. Projekterne tager ofte afsæt i noget, som de unge er motiveret for f.eks. har der tidligere blevet lavet fuglevoliere, vinbjergsnegleanlæg og stor hængekøje. Det vægtes højt at give de unge små og store praktiske sejre/successer f.eks. med en fast værkstedsaktivitetsdag om ugen. Mulighed for en-til-en samvær sammen med en praktisk pædagog. Selve stedet er netop anskaffet for at kunne give flest mulige aktivitetsmuligheder.
Om lørdagen tilbydes fælles aktiviteter for de unge på Havhøj som f.eks. bowling, div. sommerlande, film i biograf eller hjemme, Baboon City, traktortræk, ture til skov og strand, fiskeri, cykelture evt. mountenbike, samt vandreture med mulighed for overnatning i shelters.
De unge har også tit søskende, en ven, veninde eller kæreste på besøg.
Se i øvrigt under aktiviteter. Lav evt. et link til aktiviteter.

Fritidsaktiviteter kan også foregå udenfor Havhøj, hvor unge har meldt sig til sport, musik, ungdomsskoleaktiviteter, ungdomsklub, rideskole etc. Der er mulighed for og støttes op om deltagelse i både individuelle aktiviteter og i fællesskabet på Havhøj. I en længere periode har der været en fælles tur ca. 2 gange om ugen til Rønbjerg Feriecenter med motionscenter, badeland, badminton etc. med en idrætsuddannet.

Derudover arrangeres der fællesaktiviteter, efter behov, muligheder, årstider, etc. De unge er med til at ønske og planlægge aktiviteterne. Til trods for mange planlagte aktiviteter, er der plads og rum til at nå den enkelte unge og til impulsive indfald. Det er ofte de unges egne positive initiativer, der følges.
Ofte deles gruppen op efter interesse, behov, eller overskud til at deltage i aktiviteten. Der tages gerne individuelle hensyn – især i starten af opholdet – indtil den unge kan magte fællesskabet, og at tage hensyn til fællesskabet. Konflikter er en del af hverdagen, og tages når det er nødvendigt.
De unge på Havhøj mærker, at medarbejdernes planer ikke nødvendigvis er bindende for alt, hvad der foregår.
De unge mærker også glæden, ved at løfte i fællesskab, og fornøjelsen ved at hjælpe hinanden med de ting, der skal gøres.

Aftenen er de unges frirum. Nærvær er det vigtigste på dagsordenen. Medarbejderne er der for de unge. Ofte ”serveres” omsorg – uden modydelser – som kan være en tæt samtale, massage, eller varm kakao.

Det har været en god dag på Havhøj, når den unge har følt sig set og forstået og har oplevet en oplevet en åben og varm stemning og der er sat positive læreprocesser i gang hos den unge.

At sige og mene: ”Godnat,” er en gensidig bekræftelse på at nå hinanden.
Når der er taget positivt afsked med den ene dag, er der basis for at sige positivt goddag til den
næste!

Dagligdagens krav og forventninger er helt individuelle i forhold til den enkelte unges ressource, vanskeligheder, alder og hvor længe den unge har været på Havhøj.