+ 45 9863 3100 [email protected]

Hverdagen

En god dag på Havhøj starter med medarbejdernes forberedelse – ikke mindst den mentale forberedelse. Medarbejderne ved, at de er de vigtigste brikker for at få Havhøjs kerneværdier frem i praksis. Dagligdagens krav og forventninger er helt individuelle i forhold til den enkelte beboers ressource, vanskeligheder, alder og hvor længe beboeren har været på Havhøj. 

Fra morgenstunden er der tid til, at medarbejderne og beboeren når hinanden. Beboeren mærker, at der er plads og tid til kontakt, når de har brug for det. Den enkelte beboer kan få hjælp til at komme op, men målet er, at den enkelte får lært selv at stå op om morgenen. Medarbejderne tilbyder nærvær og opfordrer beboerne til at spise morgenmad.

De fleste dage er beboerne ude af huset i dagtimerne – i skole, i praktik, under uddannelse, eller på arbejde. Om eftermiddagen kommer den enkelte beboer hjem til opmærksomme voksne, som er interesseret i at vide, hvordan dagen har været.

Eftermiddagen er en blanding af tilrettelagte pligter, opgaver og fritid.

I perioder er der stilletime hver dag – eller for dem, der ikke magter roen – en form for aktivitet på værelset, eventuelt sammen med en voksen, hvor beboeren laver lektier, kan få lektiehjælp og en snak med en voksen, tage en lur, høre musik, eller på anden måde have en rolig stund. Beboeren kan evt. også gå en tur. Der tilbydes også lektiecafe.

Havhøjs rammer giver rig mulighed for, at forskellige aktiviteter kan indgå i hverdagen.

Læs mere om Havhøjs fysiske rammer og aktiviteter her.

En til to gange om ugen plus hver anden weekend er der tur til et motionscenter. Ligelighedsvis også Rønbjerg feriecenter. Der er fællesrengøring tirsdag og værelsesrengøring torsdag. Rengøring af toiletter skiftes man til.

Alle har en ugentlig maddag. Vi prioriterer, at vores beboere deltager i en eller anden fritidsaktivitet som f.eks. rideskole, ungdomsklub, ungdomsskole eller en eller anden sport. Da en del af vores beboere ofte tager hjem i weekenderne, vil der som regel være mere roligt på dette tidspunkt for de beboere, der er tilbage på Havhøj. Vi arrangerer dog altid en eller anden form for aktivitet om lørdagen.

Aftenen er beboernes frirum. Nærvær er det vigtigste på dagsordenen. Medarbejderne er der for beboerne. Ofte ”serveres” omsorg – uden modydelser – som kan være en tæt samtale, massage eller der spilles Basket Ball, fodbold ellers ses TV eller film sammen etc. Det har været en god dag på Havhøj, når beboeren har følt sig set, hørt og forstået og har oplevet en åben og varm stemning, og der er sat positive læreprocesser i gang hos beboeren. At sige og mene ”Godnat,” er en gensidig bekræftelse på at nå hinanden. Når der er taget positivt afsked med den ene dag, er der basis for at sige positivt goddag til den næste!