20 42 22 44 [email protected]

Målgruppe

Fælles for de unge der er på Havhøj er, at de ofte er præget af en stærk belastet psykosocial baggrund med massiv omsorgssvigt og ikke kan klare sig uden systematisk behandlingsindsats.

MERE SPECIFIKT ER HAVHØJS MÅLGRUPPE:
Børn og unge med forstyrrelser omkring spisning, opmærksomhed, tilknytning og personlighed og børn og unge udsat for omsorgssvigt og / eller seksuelle overgreb mellem 12 og 18 år.

Voksne mellem 18 og 25 år med de samme karakteristika, som beskrevet i ovenstående.