+ 45 9863 3100 [email protected]

Historie og Formål

Historie og formål

Lene og Knud Buus Pedersen startede Havhøj d. 1. november 1996 og blev dengang godkendt efter servicelovens §142 som privat opholdssted og senere med §76 efterværn. Da der fra kommunernes side blev efterspurgt § 107 botilbud pladser, fik Havhøj en sådan godkendelse, så de beboere, der har behov, kan få forlænget deres ophold på Havhøj med en §107 plads. Aldersgruppen blev samtidig ændret til 12 til 25 år. I forhold til de ældste beboere, tænkes der primært på Botræning i botræningshuset. De ældste beboer har været 20/24 år.

Lene og Knud havde fælles ledelse indtil 2006, hvor Knud trådte ud af ledelsen og René Buus Pedersen gik ind i fælles ledelse med Lene. I 2015 blev René godkendt som leder.

 

Målet har været at tage det bedste med fra mange års erfaring som plejefamilier. Derfor har kontaktpædagogrollen også igennem alle årene haft høj prioritet i det pædagogiske behandlingsarbejde. Vi tilstræber at skabe familiære rammer. Et af målene har været, at der skulle være få beboere på stedet, da erfaringen viser, at det er det, vores målgruppe har brug for. Siden juli 2015 har vi haft en godkendelse til 8 beboere. Den 1. januar 2020 blev vi også godkendt til en §§ 52 aflastningsplads.

Vi har ligeledes igennem alle årene vægtet højt, at beboerne har mødt så få medarbejdere som muligt. Det vil sige, at vi forsøger at tage over for hinanden og kun bruge så få vikarer som muligt.

Formålet med Havhøj har altid været at udvikle beboernes mentale, emotionelle, sociale og praktiske kompetencer med henblik på, at de bedst muligt kan tage vare på deres eget liv, og dermed få et så selvstændigt liv som muligt, hvor de oplever, at de har værdi – både i egne og i andres øjne.

Målet har været, at Havhøj skulle være et godt udviklingssted med trivsel for alle, – beboerne, medarbejdere og ledelse. Der er igennem alle årene blevet brugt mange ressourcer på at kvalitetssikre Havhøjs faglige indsats med f.eks. undervisning, supervision af psykiater, psykolog og udviklingskonsulent etc. Der har igennem alle årene også været et godt samarbejde med vores pædagogiske tilsyn, som vi også forsøger at få mest mulig læring ud af. Som der bl.a. er stor mulighed for med Kvalitetsmodellen og tilsynsbesøgene.

Havhøj har altid haft en rimelig bred målgruppe, og det har fungeret fint. Dels arbejder vi meget individuelt, og dels oplever vi det ikke som en fordel at have mange beboere med samme problemstillinger. Ved visitationer har Havhøj igennem årene sagt fra i forhold til beboere, som hørte ind under vores målgruppe, men som vi ikke aktuelt syntes var en god anbringelse i forhold til vores aktuelle beboergruppe eller en enkel indskrevet beboer.
Vi har specielt arbejdet med beboere med forstyrrelser omkring opmærksomhed, tilknytning og personlighed og beboere udsat for omsorgssvigt og / eller seksuelle overgreb mellem 12 og 24 år.