20 42 22 44 [email protected]

Opholdets 4 faser

Opholdet på Havhøj er opbygget i 4 faser:

 1. Indslusning – Tema: Skabe relationer. Strækker sig oftest over de første 3 mdr.
 2. Udvikling – Tema: Stabilisering og ansvarlighed.
 3. Intern botræning/efterværn – Tema: Øget selvstændighed.
 4. Ekstern efterværn – Kan gives i forlængelse af opholdet på Havhøj, som er individuelt tilpasset i form og omfang.

1. INDSLUSNING – SKABE RELATIONER.
I indslusningsperioden er der særligt fokus på at give omsorg og nærvær. Der er udarbejdet internt materiale, som beskriver ”At være ny elev på Havhøj – pædagogisk og psykisk”, og ”Vedrørende indflytning på Havhøj”. Materialet henleder medarbejdernes opmærksomhed på vigtige psykiske og praktiske forhold omkring den unge.
Før indflytningen får den unge tildelt sin kontaktperson, som har et særligt engagement i den unge, den unges familie og øvrige netværk. Kontaktpersonen er koordinerende omkring skolegang, praktik, arbejde, etc., er opmærksom på den unges styrker, vanskeligheder, glæder og sorger og støtter op om praktiske forhold som læge- og tandlægebesøg, hjælp til administration af lomme- og tøjpenge, etc.
I den første tid drejer det sig om, at den unge får fodfæste, finder sig til rette på Havhøj, får relationer – ikke mindst til kontaktpersonen, og bliver bekendt med nærmiljøet.

I indslusningsperioden er det målet, at det nære samvær mellem den unge og kontaktpersonen, fører til en tryg relation – efterhånden også til det øvrige personale. I bedste fald opnås et tillidsforhold, hvor der åbent kan tales om det som er svært for den unge, og hvordan den unge kommer videre trods sine vanskeligheder.
I samarbejde med den unge udformes der en individuel strukturplan og den unge støttes i at få en god hverdag på Havhøj, i skolen, fritid etc.

2. UDVIKLING – STABILISERING OG ANSVARLIGGØRELSE.
Når Udviklingsplanen er udarbejdet, starter 2. trin: hvor hovedopgaven er, at den unge i stigende grad selv arbejder på at blive mere ansvarlig – personligt ansvarlig, og senere socialt ansvarlig.
Der arbejdes med kognitiv adfærdstræning, f. eks., at lære den unge at differentiere og nuancere, og kunne skabe kontinuitet, og at turde. Den unge skal få et mere realistisk billede af sig selv og sine muligheder – især mulighederne for at udvikle sig – og hvad den unge selv ønsker at ændre og udvikle.
Konflikter, der findes løsning(er) på, er stof til udvikling og vækst.

På Havhøj er der ugentlige udviklingssamtaler mellem den unge og kontaktpersonen, samt mellem ledelsen og den unge.
Inden skriftlig opfølgning, er der en grundig evaluering af Udviklingsplanen sammen med den unge og kontaktpædagogen, samt sekundærpædagogen. Der sættes fokus på, hvad den unge vil arbejde med det næste halve år bl.a. via udfyldelse af Ressource og potentialeskemaet. På den måde sikres kontinuitet, at den unge bliver taget alvorligt, og den unges partnerskab i egen udvikling.

3. INTERN BOTRÆNING/EFTERVÆRN – ØGET SELVSTÆNDIGHED
I praksis foregår intern botræning/efterværn i hovedhuset. Hvis der er plads foregår det i ”Huset”. ”Huset” er et selvstændigt botræningshus beliggende på Havhøjs grund.
Internt botræning/efterværn skal være besluttet af anbringende myndighed senest 6 mdr. før det fyldte 18 år, for at revidere handleplanen. Anbringende myndighed skal også tage stilling til det videre forløb med hensyn til uddannelse, beskæftigelse samt øvrige relevante forhold.
Samarbejdet med familien, anbringende myndigheder, og andre, der har betydning for den unge, fortsætter som hidtil, dog har den unge i lidt højere grad selv ansvar for aftaler, deltagelse i møder etc.

Den unge er fortsat fuldt indskrevet på Havhøj, og der støttes op om den unge efter udviklingsmålene som hidtil, eller der udarbejdes nye udviklingsmål, med fokus på hvilke færdigheder det er hensigtsmæssigt den unge når at tilegne sig, inden afslutning af opholdet på Havhøj – oftest set i sammenhæng med, hvad den unge skal kunne klare efter Havhøj.

Den unge får større mulighed for at afprøve sin selvstændighed og få tydeliggjort, hvad den unge selv kan klare, og hvad den unge fortsat skal have hjælp til. Internt botræning/efterværn indebærer, at den unge arbejder mere fokuseret på øget selvstændighed ved:

 • At være selvhjulpen i rimelig høj grad
 • At have ansvar for sin hverdag i højere grad
 • At administrere sin økonomi efter formåen
 • Efter formåen, at være fuldt ansvarlig for at planlægge og administrere sin fritid, fritidsbeskæftigelse, interesser, fester, samvær med kammerater og kæreste, hjemrejser, etc.

Ved intern botræning/efterværn i ’Huset’ kræves der desuden, at den unge er mere fokuseret på at arbejde med alle praktiske ting i forbindelse med at holde hus, såsom: rengøring, oprydning, tøjvask, komme op og af sted til tiden, indkøb, madlavning og madpakke, etc. i det omfang den unge er parat til det.
Den unge kan altid få/bede om hjælp og støtte.

Tidsrammen er ikke fast, men det tilstræbes at botræningen/efterværn varer minimum 6 måneder, gerne længere.

Ved afslutningen af opholdet på Havhøj, udarbejdes sidste skriftlige opfølgning, indeholdende resumé af hvad den unge har lært/er blevet bedre til af tiden på Havhøj, og hvilke vanskeligheder der fortsat er, samt forslag til fremtidige støtteforanstaltninger.

4. EKSTERN EFTERVÆRN – KAN GIVES I FORLÆNGELSE AF OPHOLDET PÅ HAVHØJ, OG ER TILPASSET I FORM OG OMFANG.
Hvis Havhøj skønner, at den unge er klar, og at den unge og anbringende myndighed ønsker det, er der mulighed for at etablere en efterværnsaftale, når den unge flytter fra Havhøj.
Det er en forudsætning, at den unges bopæl er i rimelig afstand fra Farsø, hvis aftalen om maksimalt efterværn skal kunne fungere i praksis.

Efterværnet aftales individuelt, og kan indeholde støtte til:

 • Styring af indkøb, madlavning, rengøring, etc.
 • At bo selvstændigt (socialt, praktisk, normer, etc.)
 • Planlægning og styring af økonomi
 • At gennemføre uddannelse/arbejde, herunder: samarbejde med uddannelsessted eller arbejdsplads
 • Samtalepartner om personlige forhold, og fremtidsplaner
 • At forstå og administrere post, herunder: forsikringer, fagforening, offentlige myndigheders skrivelser, etc. at få og bevare indhold i fritiden, fridage og ferier.
 • Administration, skriftlig opfølgning af Efterværnsaftale.

Efter udflytning fra Havhøj tilbydes den unge at besøge Havhøj efter behov.

De unge opfordres til at evaluere opholdet sammen med en af lederne, 6 – 12 måneder efter udflytningen, med henblik på gensidig læring og udvikling.

En gang om året afholdes ’Gammel elevdag’ for de unge der tidligere har boet på Havhøj.