20 42 22 44 [email protected]

Samarbejde

For os på Havhøj er det vigtigt, at forældrene og den unges øvrige netværk føler sig inddraget og mærker, at de respekteres, som de personer de er. Den bedste udvikling skabes, når der er overensstemmelse mellem den unges, forældrenes og Havhøjs udviklingsmål, og der arbejdes sammen med forældrene om at holde det fælles mål for øje: ’At tilgodese den unge bedst muligt.’ Samarbejdsrelationen til uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet, fritidsområdet og sundhedsområdet vil altid afhænge af den aktuelle elevgruppes problematikker og behov med grundskole, Specialundervisningsinstitutioner, Ungdomsuddannelser, Videregående uddannelser, Produktionsskoler, forskellige praktikker etc.
Samarbejdsrelationen med kommunale sagsbehandlere er i forhold til den enkelte elevs specielle problemstillinger og udvikling. Fra Havhøj side opfordres der til opfølgningsmøder, hver 3. måned, som er med til at sikre alle inddragelse, gensidig information om forløbet og den unges udvikling, samt planlægning. Efter stabilisering, når det af alle skønnes tilstrækkeligt, ændres kvartalsmøder til halvårsmøder. Efter 3 måneders ophold, tilsendes den unges Udviklingsplan for opholdet på Havhøj til anbringende myndigheder og forældremyndighedsindehaver(e,) efter nærmere aftale med sagsbehandleren. Efterfølgende sendes skriftlig opfølgning af Udviklingsplanen hvert halve år. På opfølgningsmødet følges op på den unges trivsel og udvikling med udgangspunkt i Handleplanen, Udviklingsplanen – og senere opfølgninger af samme. For bl.a. at opkvalificere Havhøjs viden om psykiatri og behandling af psykiatriske lidelser har der i ca. 8 år været undervisning og supervision af speciellæge Bjarne Nielsen og p.t. af psykolog John Zeuthen.
Nærmiljøet bruges i så stor udstrækning som muligt, f.eks. idrætsforeninger, fritidsklubber, rideklubber, jagt og fiskeri etc. Havhøj har stor fokus på de unges ressourcer og vægter højt at støtte de unge i deltagelse i aktiviteter ud af huset. Mange af vores unge kan i starten af opholdet ikke magte at deltage alene og en øveplads kan være de ca. 2 ugentlige ture til Rønbjerg feriecenter med motion og badeland etc.
Der samarbejdes også med praktiserende lærer, sygehuse, speciallæger, distriktspsykiatrien, diætist og ekstern psykolog