+ 45 9863 3100 [email protected]

Udredning

På Havhøj vægter vi en grundig psykologisk udredning af vores beboere, da vi har erfaring for, at det har en stor værdi for vores pædagogiske arbejde f.eks. i forhold til, hvor vi specielt skal lægge vores ressourcer og det har også betydning i forhold til skoleforløb og anden aktivitet ud af huset. Desuden er det overordentligt vigtigt i forhold til at få afstemt forventninger til beboeren. Ofte har vores beboere været udsat for alt for store krav, som det har været umuligt for dem at leve op til, og det er af stor betydning, at dette ikke forsætter. Samtidig har det stor betydning, at de møder relevante krav for at skabe udvikling og højne deres selvværd og selvtillid. I vores evaluering med tidligere beboere på Havhøj har vi også erfaret, at en psykologisk udredning er et vigtigt redskab, som de kan have med sig ud i det fremtidige liv.

Flere af de beboere, vi får, er ikke udredt i forvejen, eller også oplever vi, at tidligere udredninger ikke længere stemmer overens med vores observationer, PAS – test og neuro pædagogiske screeninger. 

Samtidig har vi flere eksempler på, at sagsbehandlere, der har beboere anbragt hos os, også ønsker psykologisk udredning på vedkommende, men ikke kan få det bevilget.

På denne baggrund har vi valgt at gøre det til en del af vores tilbud, at de beboere, der bliver anbragt hos os, bliver tilbudt en relevant udredning, f.eks. neuropsykologisk, af en ekstern samarbejdspartner inden for det første år, de er på Havhøj, hvis der er et behov.