+ 45 9863 3100 [email protected]

Visitation

Når en Borger ønskes anbragt på Havhøj, rettes telefonisk henvendelse eller mailkontakt til Havhøj.

​Der henvises desuden til www.tilbudsportalen.dk eller mere information her på vores hjemmeside www.havhoej.dk for yderlige oplysninger, aktuelle priser, etc.

Før visitationsmødet skal der være fremsendt visitationsmateriale: Relevante sagsakter, beskrivelser og undersøgelser af beboeren, f.eks. observations-/ udskrivningsmateriale fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk sygehus, diverse psykologiske – og neuropsykologiske undersøgelser, samt en social handleplan. Havhøj ønsker at få tydeliggjort beboerens ressourcer og specielle behov, og hvad Havhøj konkret forventes at skulle arbejde med i forhold til beboeren, etc.

På Havhøj vægtes det højt, at medarbejderne har mulighed for kompetenceudvikling, sparring og supervision.